Din service- och försäljningspartner inom högtryck.

Välkommen till Prestec, med försäljning och service av högtrycksaggregat och avloppsrelaterade produkter. I Prestec har vi många års samlad erfarenhet av service på alla typer av aggregat, både mindre spolaggregat, men också större slambilar samt kombienheter.
Hos oss kan du serva ditt aggregat från Kroll, Rioned, Rom, Aquila, Dynajet, Putzmeister, Dibo m.fl.

Prestec är primärt verksam inom affärsområdet fastighetsteknik, dvs spolaggregat, högtrycksutrustning, sopkärlstvättar, inspektionskamerautrustning, rensmaskiner och därtill relaterade tjänster och produkter.

Vi har nu flyttat in i våra nya fina lokaler. Välkommen till Bruttovägen 12 i Järfälla, Stockholm.

För dig som brukar skicka beställning via e-post, går det bra att göra det på order@prestec.se.

Varmt välkommen till Prestec

Prestec · Bruttovägen 12 · 175 43 Järfälla · 08 445 14 30 · order@prestec.se